Crește îndemnizația unică la nașterea copilului! ACTE NECESARE

Veste bună pentru cuplurile care vor deveni părinți în noul an! Începând cu 1 ianuarie 2023, îndemnizația unică oferită la nașterea copilului va crește cu 864 de lei. Aceasta va constitui 10 932 de lei. O hotărâre în acest sens a fost adoptată de cabinetul de miniștri.

Prevederile acestei  hotărâri se aplică pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2023.

Indemnizația unică acordată la nașterea copilului este un suport financiar acordat de stat familiilor cu copii domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a beneficia de această îndemnizație este necesar ca nou-născutul să fie înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice. Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune de către reprezentantul copilului cel târziu în termen de 12 luni de la naștere. Acesta se adresează la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) la locul de domiciliu sau depune cererea în mod electronic pe www.servicii.gov.md sau pe pagina-web a CNAS www.cnas.md.

ACTE NECESARE

Atunci când este depusă cererea la CTAS, se mai atașează:

  • actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, în original şi în copie
  • certificatul de naștere al copilului, în original şi în copie
  • actele care  confirmă că mama nu este încadrată în câmpul muncii: carnetul de muncă în original şi în copie, certificatul de la instituția de învățământ, certificatul de la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, după caz.

Cererea depusă se analizează în decurs de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la CTAS. Dacă cererea a fost depusă în format electronic – în decurs de 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informațional.

Plata indemnizației se efectuează prin intermediul băncilor comerciale și a ÎS „Poșta Moldovei”.

Sursa foto – Unsplash

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.